Porty, przystanie żeglarskie na rzece Wisła

47

Legenda:

Port jachtowy

Port

Port morski

Port morski

Przystań jachtowa

Przystań

Pomost cumowniczy, binduga

Pomost

Śluza

Śluza

Most zwodzony, obrotowy

Most


Wisła » opis

Wisła - informacje ogólne:

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce, największa w zlewisku Morza Bałtyckiego, płynie przez cały kraj począwszy od Beskidu Śląskiego, przez Pogórze Śląskie, Kotlinę Oświęcimską, Bramę Krakowską, Kotlinę Sandomierską, Małopolski Przełom Wisły, Nizinę Środkowomazowiecką, Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, Dolinę Dolnej Wisły oraz Pobrzeże Gdańskie do Zatoki Gdańskiej. Swoim głównym biegiem i przez dopływy wiąże 54,0% obszaru Polski. Długość 1048 km — od źródeł Czarnej Wisełki, a 1045 km — od źródeł Białej Wisełki. Powierzchnia dorzecza 194 424 km2 (w granicach Polski 86,8% powierzchni dorzecza, to znaczy 168 699 km2). Urzeźbienie dorzecza Wisły charakteryzuje średnie wzniesienie n.p.m. 270 m; większość powierzchni dorzecza (ok. 55%) znajduje się na wysokości 100-200 m n.p.m.; ponad 75% leży na wysokości 100-300 m n.p.m.; najwyższy punkt dorzecza Wisły — 2655 m n.p.m. w Tatrach (Gierlach), najniższy — 1,8 m p.p.m. na Żuławach Wiślanych (koło Elbląga). Cechą dorzecza Wisły jest asymetria — przewaga dopływów prawego nad lewym, w znacznej mierze jest to konsekwencja kierunku nachylenia Niżu Środkowoeuropejskiego ku pn.-zach. i kierunku spływu wód polodowcowych, przy równocześnie znacznej predyspozycji w budowie starszego podłoża; zasadniczy kierunek biegu Wisły jest południkowy.

Źródła Wisły znajdują się w Beskidzie Śląskim na stokach Baraniej Góry; potokami źródłowymi są Czarna Wisełka i Biała Wisełka; Czarna Wisełka wypływa na wysokości około 1107 m n.p.m. na pd.-zach. stoku Baraniej Góry, Biała Wisełka (Biała Wisła, Białka) — na wysokości 1080 m n.p.m. na stoku północnym. W źródłowym odcinku Biała Wisełka przyjmuje 2 potoki: Roztoczny i Wątrobny; w mieście Wisła Biała i Czarna Wisełka łączą się tworząc Wisełkę, zwaną też Małą Wisła, tę nazwę Wisła utrzymuje do ujścia Przemszy, skąd jest żeglowna. W miejscu połączenia obu Wisełek zbudowano zbiornik wodny zaopatrujący w wodę miasto Wisłę. Za górny bieg Wisły przyjmuje się odcinek po ostatni dopływ karpacki — San.

Środkowa Wisła - informacje praktyczne:

Obszar Środkowej Wisły obejmuje długi odcinek Wisły od Dęblina do Płocka, gdzie zachował sie naturalny charakter rzeki roztokowej, czyli takiej która płynie rozdzielając się i ponownie łącząc korytami, twoży liczne starorzecza, boczne kanały oraz wyspy. Znajdziecie tu zarówno piaszczyste łachy będące siedliskiem wielu ptaków, dobrze ukształtowane wyspy porośnięte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Wisła płynie tu szerokimi łukami, rozległą doliną, na brzegach i tarasach zalewowych można zaobserwować zarośla i wikliny oraz łąki i pastwiska, a czasami fragmenty lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb.

- 391+800 - 498 km m. Zawady - cechą charakterystyczną tego docinka są liczne przemiały, rozczłonkowane koryto rzeki powoduje także liczne zatory w okresie zlodzenia. Żegluga na tym odicnku jest bardzo utrudniona bez zapewnienia warunków żeglugowych odpowiadających klasie Ib tj. 1,6 metra głębokości przez 240 dni w roku.

- 498+000 km m. Zawada  - 526+000 Km. m. Buraków - Odcinek Wisły uregulowany w w około 75% obejmujący Warszawską aglomeracje miejską ze wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z rzeką. Szerokość trasy regulacyjnej wynosi 223 m. Niedokończona regulacja w km 504-507 oraz 521-526 powoduje utrudnienia w żegludze.

- 526+000 km - 619+000 Km - początek piętrzenia stopnia wodnego we Włocławku - Odcinek nieuregulowany, wybitnie zatorogenny. Koryto rzeki jest zdziczałe z wypiętrzonym dnem, licznymi odpsypiskami wewnątrz koryta (szczególnie widoczne przy niskich przepływach), dzielącymi nurt na liczne odgałęzienia. Brak regulacji powoduje że koryto rzeki jest niestabilne, i nie zapewnia głębokości tranzytowej dla klasy 1b - głębokośc 1,6 m przez 240 dni w roku. Szerokość trasy wodnej w tym odcinku wynosi od 223 do 250 m.

- 619+000 km - 674+800 Km - Zbiornik Włocławski -  długość 55 km o Va klasie drogi wodnej. Klasa Va minimalne wymiary toru wodnego: szerokość (50 m), głębokość (2,8 m), promień łuku: 650 m, maksymalna wysokość jednostek: (5,2 m). 

Zalew włocławski  - informacje praktyczne:

Zbiornik Włocławski to sztuczny zbiornik na środkowej Wiśla powstały w 1970 roku wskótek spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga sie w górę rzeki aż do Płocka. Długość zalewy wynosie 48 km, wpływ spiętrzenia dochodzi do 57 km (618 km rzeki). Średnia szerokość wynosi ok. 1,2 km, długość lini brzegowej to blisko 160 km, powierzchnia całkowita w przybliżeniu wynosi ok. 70 km2. Kształtem jezioro odzwierciedla zarys doliny Wisły. Na wysokości Dobrzynia Nad Wisłą znajduje się najszersze koryto Zalewu Wiślanego, szerokość w tym miejscu wynosi ok. 3 km. W tym miejscu aż do zapory zalew jest najgłębszy (10 m.).

Dolna Wisła - informacje praktyczne:

Obszar ten obejmuje długi odcinek Wisły od Włocławka aż do  śluzy Przegalina, dalej to już ujście Wisły. 

Dolną Wisłą pływamy jak po uregulowanej rzece, od jednego brzegu do brzegu przeciwnego, następnie wzdłuż brzegu (od kilkuset metrów do kilku kilometrów, co zależy od ostrości łuku rzeki), aż do kolejnych znaków i przejścia na przeciwną stronę.

Uwaga !!! Płynąc wzdłuż brzegu należy zachować bezpieczną odległość, ze względu na ostrogi regulacyjne. Należy uważnie czytać wodę i analizować jeje zaburzenia, gdyż podczas płynięcia z nurtem uderzenie w kamienie morze być bardzo niebezpieczne.

Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe, przy niskich stanach wody pływanie zgodnie ze znakami jest konieczne. Oznakowanie brzegowe kończy się na 928 Km rzeki Wisła (przed mostem drogowym w Kiezmarku). Od tego momentu  można płynąć całą szerokością rzeki, oczywiście zachowując ostrożność.

Wszystkie linie wysokiego napięca zawieszone są na wysokości powyżej 14 m, a wysokośc światła najniższego mostu, przy wysokiej stanie wody wynosi około 7 m.

Nurt Wisły ma ok. 3 km/godz. i zancząco komplikuje szybkie manewry. Zagrożeniem dla wodniaków może okazać się także silny wiatr. Przy silnym wietrze północnym, czyl wiejącym od Zatoki Gdańskiej na wodzie tworzą się fale dochodzące do 1 m wysokości. Gdy zawiewa od południa, trzeba znacznie zwiększyć obroty silnika, by pokonać prąd i falę.

Jak czytać oznakowanie brzegowe ?

Zielone romby oraz żółte iksy na lewym brzegu oraz czerwone kwadraty i żółte krzyże na prawym brzegu. Znaki są zawsze ustawione paramia, ale w róznej kolejności. Czasami dodatkowo na wodzie zakotwiczone są zielone i czerwone bakeny (boje), które oznaczają dla wodniaków skrajną lewą lub prawą stronę szlaku. Oznakowanie brzegowe jest szczegulnie istotne przy niskim stanie wody. Wtedy to odkładają się spore ilości piasku, twożąc uciążliwe przemiały, nieraz tarasujące główny nurt, a wtedy głębokości poniżej 1 metra nie są czymś niezwykłym. Szerokość lustra wody wynosi około 500 metrów, dlatego ważne jest by mieć ze sobą lornetkę umożliwającą czytanie znaków na przeciwnym brzegu, co częśto może stanowić wyzwanie, zwłaszcze że znaki często bywają przysłonięte roślinnością.

Jak zyskać czas na Wiśle na odczytanie znaków?

Jeśli chcemy zyskać na czasie na odszukanie znaków, bądź dokładniejsze odczytanie rzeki, najlepiej obrócić jacht dziobem do nurtu i utrzymać go z odpowiednimi obrotami silnika. Warto także zaopatrzyć się w solidną kotwiće która ochorni nas przed groźnym uderzeniem w ostrogę kamienną w przypadku awari napędu.

Problemem dla żeglugi są także wysokie stany wód i powodzie, wtedy to śluzy w Białej Górze, Gdańsk Głowie i Przegalinie są zamykane, co odcina Wisłe od ramion jej delty i sprawia że uchodzi w całości do Zatoki Gdańskiej przez przekop.

Wisła - porty i przystanie jachtowe:

Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, dlatego cumować należy tylko w sytuacjach awaryjnych, na postuj najlepiej wyszukać piasczystych zatoczek między ostrogami. W ostatnim czasie powstało kilka przystani jachtowych wybudowanych w ramach projektu "Pętla Żuławska I Etap". W chwili obecnej spis obejmuje szlak środkowej Wisły od Płocka do Włocławka oraz Dolnej Wisły od miejscowości Korzeniewo, w miarę zdobywania informacji będziemy go stoponiow rozszerzać. Najważniejsze miejscowości, przystanie, utrudnienia na szlaku Wisły:

 • 620+000 - PB - Przystań Wodna Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno "FLIS" - przystań zlokalizowana jest w zatoce Liszyńskiej, przy wejściu do zatoki znajduje się tablica informacyjna.
 • 629+350 - Most drogowy w Płocku. Wysokośc prześwitu przy wysokiem stanie wody wynosi 6,9 m.
 • 632+000 Km - LB - Przystań motorowodna Yacht Clubu Prestige.
 • 632+300 Km - Most drogowo-kolejowy w Płocku. Wysokość prześwitu przy wysokim stanie wody wynosi 6,90 m.
 • 633+000 Km -PB - Przystań Morka w Płocku - przystań w chwili obecnej w trakcie przebudowy. Idealne miejsce do wypadu na płocką starówkę.
 • 635+000 Km - PB- Przystań Klubu Żeglarskiego "Petrochemia" Płock - przystań zlokalizowana jest w cichej zatoczce chroniącej przed wiatrem, tuż przed przepompownią Orlenu. Pełen węzeł sanitarny, miesce na ognisko, wiata, serdecznie polecamy.
 • 645+400 Km - PB - Przystań "Marina Murzynowo".
 • 649+000 Km - LB - Port rzeczny w Nowym Duninowie.
 • 649 - Km - LB - Przystań Wodna Zgierskiego Klubu Sportów Wodnych - na miejscu organizowane są szkolenia na stopień żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego;
 • 649 - Km - LB - Przystań Wodna Klubu Żeglarskiego "HALS";
 • 649 Km - LB - Jacht Klub Boruta,
 • 649 Km - LB - Przystań wodna MOSiR Pabianice.
 • 653 Km -LB - Pomosty cumownicze "Gościniec pod żaglami". Na miejscu można nabrać wody, dobra kuchnia, miejsce na ognisko, węzeł sanitarny.
 • 660+500 - PB - Zatoka ciszy - idealne miejsce do postoju na dziko.
 • 662+000 Km - LB - Przystań Wodna Dobiegniewo - węzeł sanitarny, przystań osłonięta falochronem od wiatru, camping, bar.
 • 663+000 Km - PB - Przystań w Dobrzyniu Nad Wisłą.
 • 664+500 Km - LB - Przystań w Wistce Szlacheckiej. Przyjemna przystań zlokalizowana w cichej zatoczce.
 • 667+000 Km - LB - Dzika przystań "Kózki".
 • 672+500 Km - LB - Marina Zarzeczewo - Przystań jachtowa Yacht Clubu Anwil - pełen węzeł sanitarny, blisko sklepy, jedna z tych przystani do kórych trzeba dopłynąć.
 • 674+000 Km - LB - Przystań jachtowa OSiR Włocławek. Przystań zlokalizowana tuż przed samą śluzą Włocławek.
 • 674+500 Km - Stopień Wodny Włocławek.
 • 679+300 Km - Most drogowy we Włocławku.  Prześwit przy stanie wysokiej wody wynosi 8,03 m.
 • 710+000 Km - LB - Przystań Ciechocinek - przystań czynna w okresie od 15 maja do 31 sierpnia. Prywatne pomosty cumownicze, mini bar, WC(ToiToi), woda pitna, miejsce na ognisko. Do najbliższego sklepu około 1,5 km.
 • 866+500 Km - PB - Korzeniewo - basene portowy RZGW, cumowanie za zgodą kierownictwa.
 • 869+500 Km - Most drogowy
 • 876+700 - LB - ujście rzeki Wierzycy,
 • 876+900 - LB - Gniew - Zamek Krzyrzacki, który warto zobaczyć, w sezonie działa tu przystań dla Gondoli, przeprawa promowa. Uwaga przeprawiamy się w sytuacji gdy prom znajduje się na jednym z brzegów Wisły, należy wtedy dać znak sygnałem dźwiekowym dla załogi promu, aby opuścili linę. Przepływamy środkiem tylko wtedy, kiedy lina swobodnie opadnie ponieżej lustra wody.
 • 884 KM - Uwaga na zerwaną ostrogę, która znajduje sie w odległości około 70 metrów od lądu.
 • 886+600 Km - PB - Śluza Biała Góra - Wejścia do śluzy Biała Góra oraz na Nogat, z tąd już mozna popłynąc dalej do Malborka, czy na Zalew Wiślany. Tuż za śluzą (100 metrów) znajduje sie przystań żeglarska wybudowana w 2012 roku, w ramach porjektu "Pętla Żułąwska I Etap". Przystań jest oczywiście wyposarzona w przyłącza energetyczne, wodne, znajduje się ty pełen węzeł sanitarny. Na miejscu można zrobić ognisko, zaopatrzyć się w produkty spożywcze w pobliskim sklepie. Na przystani działa firma czarterowa iczarter.pl, zajmująca się czarterami jachtów motorowych na żuławach. W sytuacjach wyjątkowych można zakupić od firmy iczarter.pl paliwo na dalszy rejs.
 • 888+500 - 889+400 Km - rafa kamienna w miejscowości Piekło - na dnie zalegają głazy narzutowe, wystepuje niebezpieczeństwo uszkodzenia jachtu.
 • 888+950 Km - miejscowośc Piekło - w Piekle można zobaczyć historyczną szkołe, która zapisała się w histori jako symbol walki o polskość.
 • 896+500 Km - Rybaki -  w miejscowości Rybaki znajduje się Śluza Międzyłęska z 1896 r. - jeden z elementów systemu odwadniania Niziny Walichnowskiej. Jej wrota same zamykają się pod naporem wielkiej wody z Wisły. We wsi jest także stacja pomp odwadniających.
 • 897 km - uciążliwy przemiał.
 • 902 Km - Gorzędziej - uciążliwy przemiał
 • 903+900 Km - Most Knybawski - Szerokość przęsła żeglownego wynosi 60 m, wysokośc przy wysokiej wodzie 9,78 m, przy średniej wodzie 15,52 m. Pierwszy most w tym miejscu został wybudowany przez Niemców na początku wojny, połaczył dwa brzegi na trasie tzw. "Berlinki" - drogi łączącej Berlin z Królewcem. Został wysadzony w powietrze przez wycofujący się Wermaht w 1945 roku. Został po wojnie odbudowany, pierwsze samochody po nowym moscie przejechały w 1950 roku.
 • 906 km - LB - ujście rzeki Knibawki.
 • 908 Km - LB - Tczew - warto zwiedzic Kościuł farny z XIII wieku, kościół podkominikański z XIV wieku, mosty Tczewskie, Muzeum Wisły.
 • 908 Km - LB - pomosty cumownicze.
 • 908 Km - LB - przystań pasażersko - żeglarska. Pierwsza przystań pasażersko - żeglarska wybudowana na Pętli Żułąwskiej. Na przystanie znajduje się pływający pomost, dostępny jes prąd, woda. Na lądzie zlokalizowany jest budynek z pełnym węzłem sanitarnym, w budynku funkcjonuje także restauracja i kawiarnia. Przystań jest zlokalizowana przy samych bulawarach Tczewskich. Idelane miejsce na spacer.
 • 908+570 - 908+600 Km - Mosty Tczewskie - Szerokość przęsła żeglownego wynosi 60 m, wysokość przy wysokiej wodzie wynosi 7,16 m, przy średnim stanie wody 11,58. Pierwszy most zbudowano w latach 1851 - 1857. jego filary ozdobiono neogotyckimi wieżami, a na przyczułkach wymurowano bogato zdobione bramy wjazdowe. Między mostami przechodzi linia energatyczna, prześwit około 11 m. Drugi most - kratownicowy, powstał w latach 1888 - 1890 i do dnia dzisiejszego służy lini kolejowej z Warszawy do Gdańska. Obie konstrukcję są "skansenami myśli inżynierysjkiej" XIX wieku.
 • 908+800Km - LB - obetonowany basen
 • 909 Km - LB - Wejście do portu i stoczni.
 • 910 Km - uciążliwy przemiał
 • 915+300 - LB - wieś Koźliny  z charakterystyczną wieżą kościoła Matki Bożej Różańcowej.
 • 918 Km - PB - wieś Palczewo - znajduje się tu jedyny drewniany kościuł na Żuławach, wybudowany w czasie wojen Szwedzkich. Dach pokryty drewnianym gontem. We wsi znajduje się także XIX wieczny wiatrak holenderski.
 • 918 km - LB - wieś Stemblewo - można obejrzeć domy podcieniowe.
 • 922 Km - linia wysokiego napięcai na wysokości 14,13 m.
 • 927+500 Km - LB - betonowe nabrzeże obłożone oponami. Możliwe cumowanie.
 • 928+500 - ostatnie znaki nawigacyjne na Wiśle
 • 929 Km - po obu stronach rzeki betonowe przyczułki.
 • 929+600 Km - most drogowy w Kiezmarku. Szerokość przęsła żeglownego wynosi 75 m, wysokość przy średnim stanie wody 10,55 m, przy wysokim stanie wody 6,79 m. Tuz za mostem, na prawym brzegu działa żwirownia, jej pogłębiarki zajmują część szlaku. Obszar oznaczony bojami.
 • 930+200 - 930+800 - dwie linie wysokiego napięcia zawieszone na wysokości 16 m.
 • 931 Km - PB - śluza Gdańsk Głowa - wejście na Szkarpawę, most obrotowy i wrota przeciwpowodziowe.
 • 933 Km - początek przekopu Wisły.
 • 936 Km - LB - wejście do Śluzy Przegalina oraz na Martwą Wisłę, zaraz za kanałem który prowadzi do śluzy znajduje się basen portowy RZGW.
 • 937+500 Km - przeprawa promowa Świbno - Mikoszewo. Należy przepływać tylko wtedy kiedy lina promowa nie jest napięta.
 • 938 Km - PB - mały pomost cumowniczy tuż przy barze "Keja Mikoszewo". Należy uważać, ponieważ znajdują się obok niego zatopione bale. Zalecane jest podejście tylko w sytacjach awaryjnych do środkowego pomostu.
 • 938+900 - LB - basen portowy w Świbnie - baza rybacka kutrów, lodołamaczy oraz stacja SAR. Brak jakiejkolwiek infrastruktury.
 • 940+300 Km - wodowskaz ujście Wisły (głębokość 6 m.)
 • 941+300 Km ujście Wisły do wód Zatoki Gdańskiej - uwaga wyjście na zatokę gdańską Przekopem Wisły może być niebezpieczne ze względu na liczne siecie, zmienną głębokość oraz wysokie fale.

 

Pływali na tym akwenie

47

1 os. lubi Wisła

Zobacz profil użytkownika BowHunter

BowHunter

0

4

1

0


Wisła » galeria

47

Dodaj ważne informacje dla żeglarzy o tym akwenie

Ta część witryny jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.Dodaj komentarz

W chwili obecnej nie ma żadnych komentarzy ...

Pogoda dla żeglarzy

52.559238
19.580963
47
9

Do serwisu można dodać pliki graficzne w formacie "jpg", ".png" oraz "gif", w rozmiarze nie przekraczającym wielkości 2MB.

Do serwisu można dodać pliki video w formatach ".flv", ".mp4", "3g2" oraz "3gp", w rozmiarze nie przekraczającym wielkości 10MB.

Jeżeli chcesz opublikować film w większym rozmiarze lub innym formacie napisz do Nas.

Kontak do Nas

Zapoznałem się i akceptuje regulamin serwisu Porty24.pl