Porty, przystanie żeglarskie na rzece Odra

69

Legenda:

Port jachtowy

Port

Port morski

Port morski

Przystań jachtowa

Przystań

Pomost cumowniczy, binduga

Pomost

Śluza

Śluza

Most zwodzony, obrotowy

Most


Odra » opis

CHARAKTERYSTYKA RZEKI

Odra nazywana „księżną polskich rzek” to jedna z najdłuższych rzek w Polsce, jak również najdłuższa śródlądowa droga wodna w kraju. To także ważna arteria komunikacyjna Europy Środkowej. Pod względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski, licząc jednak wyłącznie długość jej biegu w granicach kraju, jest trzecią po Wiśle i Warcie. Rzeka ma długość 854,3 km, w tym 742 km w Polsce. Odra przepływa przez woj. śląskie opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Wspólnie z Kanałem Gliwickim tworzy Odrzańską Drogę Wodną, która jest elementem europejskiego systemu dróg wodnych i wchodzi w skład Międzynarodowej Drogi Wodnej E30.

Waga rzeki Odry, jako wodnego szlaku komunikacyjnego, wynika z jej połączeń z innymi drogami wodnymi. Łączy się ona między innymi: na 553,4 km z kanałem Odra-Sprewa, na 617,6 km daje możliwość wpłynięcia na drogę wodną Wisła-Odra, na 667,2 km jest połączona z kanałem Odra-Hawela. Zarówno Droga Wodna Szprewa-Odra jak i Hawela-Odra łączą Odrę z Berlinem. Kilometr zerowy dla obydwu w/w dróg wodnych znajduje się poniżej śluzy Spandau, gdzie Szprewa uchodzi do Haweli. Kanał Haweli został wybudowany podczas blokady Berlina Zachodniego. Po upadku muru berlińskiego i wybudowaniu nowej śluzy Spandau, kanał stracił na znaczeniu.
Odra w swoim górnym odcinku jest rzeką uregulowaną, być może nawet nadto, jak pokazują katastrofalne powodzie przetaczające się przez nią co kilkanaście lat. W jej górnym odcinku zbudowano 24 śluzy. Prace nad jej ujarzmieniem prowadzono od XVIII wieku, a właściwą regulację rozpoczęto w 1819 roku. W swoim dolnym biegu, a konkretnie na odcinku między Kostrzynem nad Odrą (617,6 km), a Hohensaaten (667,2 – wejście do kanału Odra-Hawela), na którym Odra stanowi element MDW E70, jest to rzeka uregulowana poprzez zabudowę ostrogami, wybudowanymi pod koniec XIX wieku. Na odcinku blisko 180 km Odra stanowi granicę państwową pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Odcinek ten administrowany jest wspólnie, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Polska), i przez Dyrekcję Wodno-Żeglugową Wschód z siedzibą w Magdeburgu, jednostka terenowa – Urząd Wodno-Żeglugowy Eberswalde (Niemcy).

INFORMACJE ŻEGLUGOWE

Odra na opisywanym 49,6 km odcinku tj. od Kostrzyna nad Odrą do Hohensaaten w Niemczech, należy do III klasy dróg żeglownych, co czyni z niej prawdziwie międzynarodową arterię komunikacyjną, którą mogą wykorzystywać jednostki o wadze 1000-1500 ton. Na granicznym odcinku Odry (km 542,4-704,1) dopuszczalna jest żegluga nocna. Jednak o jej możliwości decydują, w formie komunikatu nawigacyjnego, Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde. Statki sportowe i turystyczne nie mogą uprawiać żeglugi nocnej.

GŁĘBOKOŚĆ
Za ujściem Warty do Odry, głębokości tranzytowe wzrastają o około 20-30 cm. Ponieważ przepływy i głębokości rzeki, na odcinku swobodnie płynącym, wynikają głównie z maksimów opadowych, nie są stałe i wynoszą od około 100 cm do nawet 250 cm, w zależności od miesiąca i roku. Przeważnie maksima występują w marcu i kwietnia, zaś minima w miesiącach letnich. Opisywany odcinek swoje maksima notuje podczas roztopów, co jest typowe dla nieuregulowanych rzek. Na Odrze liczba dni nawigacyjnych jest zmienna i wynosi od 250 do 350 dni w roku, zależnie od sezonu.

SZEROKOŚĆ
Opisywany odcinek charakteryzują znaczne szerokości dna koryta (około 80 m), które powodują zmienność przebiegu nurtu oraz liczne mielizny. Utrudnienia dla żeglugi stwarzają przemiały, które powstają przy ujściu Warty. Odra jest uregulowana i dobry stan zabudowy regulacyjnej głębokości oraz szerokość szlaku, byłyby dużo korzystniejsze dla żeglugi. Koryto jednak jest zdewastowane. Brak robót utrzymaniowych spowodował, że nastąpiła daleko posunięta jego renaturyzacja.

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA, MOSTY I PROMY
Z uwagi na utrzymywanie opisywanego fragmentu Odry, jako śródlądowej drogi wodnej III klasy, nie występują na niej linie wysokiego napięcia o dopuszczalnej wysokości ponad poziom wody WWŻ (najwyższej wody żeglownej) 12 m. Na opisywanym odcinku nie występują mosty, ani promy. W Gozdowicach, na km 645, kursuje latem, od kwietnia do października, prom Bez Granic. Z własnym napędem, bocznokołowy.

ROŚLINNOŚĆ
Płynąc Odrą nie napotkamy na trudności żeglugowe związane z roślinnością wodną.

CUMOWANIE
Nie spotkamy na Odrze licznych przystań klubowych, czy marin, zachęcających do rekreacyjnego użytkowania rzeki. Spośród portów można na tym odcinku wymienić tylko znajdujący się u ujścia Warty port w Kostrzynie (km 617,6). Dodatkowe miejsca dla postoju nocnego żeglugi mieszczą się zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, między innymi na 617 i 625 km. Na 623,7 km, w Kaleńsku, mieści się oznakowany postój dla statków sportowych i turystycznych. Na 632 km w Miejscowość Kienitz, znajduje się marina.

źródło: http://mdwe70.pl

Pływali na tym akwenie

69

W chwili obecnej żaden uzytkownik nie dodał rzeke(i) Odra do ulubionych ..


Odra » galeria

69

Dodaj ważne informacje dla żeglarzy o tym akwenie

Ta część witryny jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.Dodaj komentarz

W chwili obecnej nie ma żadnych komentarzy ...

Pogoda dla żeglarzy

53.400025
14.592351
69
17

Do serwisu można dodać pliki graficzne w formacie "jpg", ".png" oraz "gif", w rozmiarze nie przekraczającym wielkości 2MB.

Do serwisu można dodać pliki video w formatach ".flv", ".mp4", "3g2" oraz "3gp", w rozmiarze nie przekraczającym wielkości 10MB.

Jeżeli chcesz opublikować film w większym rozmiarze lub innym formacie napisz do Nas.

Kontak do Nas

Zapoznałem się i akceptuje regulamin serwisu Porty24.pl