Pomoc - Rejestracja konta firmowego

Konto typu "Właściciel Obiektu" daje możliwosć zarządzania dany obiektem. W naszym systemie rozróżniamy trzy konta tego typu:

a) Właściciel portu - aktywowane konto tego typu daje możliowość edycji i zapisu informacji kontaktowych, opisu portu, edycji i zapisu usług jakie są dostepne w porcie, oraz dodawanie wydarzeń odbywających się w porcie.

b) Właściciel czarteru - aktywowane konto tego typu daje możliwość edycji informacji kontaktowych oraz zamieszczania swojej oferty czarteru na łamach naszego serwisu. Oferta Państwa w tym przypadku jest prezentowana na stronie (wizytówce) firmy czarterowej oraz na stronie portu.

c) Właściciel stoczni - aktywowane konto tego typu posiada uprawnienia edycji i zapisu jachtó których dana stocznia jest producentem ( te które są w Naszym systemie) oraz dodawania nowych do naszego systemu.

Aby aktywować konto "Właściciela obiektu" należy posiadać zarejestrowane konto nomralnego użytkownika. Cała procedura rejestracji uzytkownika jest dostepna tutaj.

Procedura rejestracji konta "Właściciela obiektu" składa się z  następujących etapów:

1) Logujemy się w serwisie, wybieramy z menu opcję "Moje Konto", przechodzimy do zakładki "Firma".

2) Po poprawnym wypełnieniu pól formularza klikamy w przycisk aby zarejstrować firmę w naszym systemie. Musimy wypełnić nastepujące pola:

  • Nazwa firmy,
  • NIP,
  • Adres firmy,
  • Kod pocztowy,
  • Miasto,
  • Telefon,
  • Mail --> wypełniamy te pole jeżeli adres mailowy jest inny niż podany podczas procesu rejestracji konta normalnego użytkownika.
  • Adres strony www.

3) Po rejestracji firmy w systemie zostanie wysłany link potwierdzający rejestracje. Proszę go kliknąc aby ją dokończyć.

4) Jeżeli procedura rejestracji firmy przebiegła poprawnie, pojawi się w "Moim Koncie" kolejna zakładka --> "Aktywacja".

5) Wybieramy w tym miejscu typ konta jaki chcemy aktywować: port, czarter, stocznia. Wybieramy z dostępnej listy konkretny obiekt. Podajemy telefon, mail oraz adres strony www. Po poprawnym wypełnieniu formularza klikamy w przycisk aby zarejestrować zgłoszenia w systemie. Poprawnie zarejstrowane zgłoszenia pojawi się w tej samej zakładce na liście pod formularzem, tam Państwo widzą aktualny status zgłoszenia.

 

6) Po otrzymaniu zgłoszenia od Państwa weryfikujemy poprawność danych firmy z tymi prezentowanym na oficjalnej stronie obiektu oraz z tymi zamieszczonym w systemach KRS oraz/lub CEIDG. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie aktywujemy Państwa zgłoszenie --> zostanie wysłany do Państwa link z kodem potwierdzającym.

 

7)  Dokończenie procedury wymaga kliknięcia w przesłany mailem link aktywacyjny.

 

Jeżeli wszystkie ww. etpay przebiegną poprawnie wtedy uprawnienia Właściciela Obiektu zostaną przydzielone.

UWAGA !!!

Jeżeli jesteś właścicielem kilku obiektów zarejestrowanych w Naszym systemie i chcesz uzyskać uprawnienia Właścicela Obiektu, wtedy należy dla każdego z nich osobno przeprowadzić procedurę weryfikacji.