Lista portów, przystani żeglarskich

Spis firm czarterowych

Port Szekla

Port Szekla

Nazwa firmy:

Port Szekla

Region:

Suwalszczyzna

Akwen:

Jezioro Necko

Port jachtowy:

Port Szekla

1

Adres portu (kod, miasto):

16-300 Augustów

Adres portu (ulica):

ul. Nadrzeczna 70A